Slim ontwerpen om glasvezel buitenaf mogelijk te maken

Glasvezel buitenaf zorgt ervoor dat ook mensen in het buitengebied van de snelheid van glasvezel kunnen profiteren. Door slim te ontwerpen en plannen, helpen we Glasvezel buitenaf om haar missie ondanks de lange, kostbare afstanden per woning mogelijk te maken. Lees hier hoe we 10.000 woningen in de kernen en het buitengebied van Drenthe voor Glasvezel buitenaf aansluiten op glasvezel!

Turn key oplevering van het open netwerk

Met onze gezamenlijke missie als basis, gingen we aan de slag. 10.000 Woningen over 700 kilometer in ongeveer één jaar is de opdracht. We krijgen de verantwoordelijkheid voor de complete levenscyclus van het netwerk; van het specificeren van het ontwerp tot het onderhoud.

Ontwerpen met de praktijk als basis

Een goed ontwerp spaart later tijd en kosten. Deze fase nemen we daarom bijzonder serieus. Wie kent de uitdagingen van een tracé beter dan de civieltechnische vakmensen die het straks gaan realiseren? Met hun jarenlange ervaring in eerdere projecten in het buitengebied, maakten we ter plaatse een gedetailleerde opname van het hele tracé. Bomen, opritten, overpaden en andere obstakels werden nauwkeurig vastgelegd om tot een doordacht ontwerp met realistische planning en kostenraming te komen. Bovendien werd er gedegen grondonderzoek uitgevoerd en werden partijen als Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en ProRail tijdig bij het project betrokken.

Slimme combinatie van technieken

Om snel, veilig en natuurvriendelijk een goed netwerk op te kunnen leveren, werd er in het ontwerp gekozen voor een slimme combinatie van technieken. Natuur is waardevol. Daarom wordt er rond bomen niet gegraven, maar geboord. Daarnaast wordt onze graafloze techniek toegepast. Met onze zelf ontwikkelde ploeg snijden we de grond voorzichtig open, plaatsen we de kabel en sluiten we de grond. Zo helpen we onze klant om meters te maken waar dat nodig en mogelijk is. Na de woningaansluiting beoordelen we ons werk kritisch met het intelligente FiberFit meetsystem. Deze borgt de kwaliteit van ons geleverde werk.

Bekijk ons levenscyclusmanagement