Slim specificeren voor Stedin

Netwerkbeheerder Stedin voorziet ruim 2,2 miljoen klanten van energie. Het bedrijf staat daarbij voor een flinke opgave: de voorbereiding van het netwerk op de landelijke energietransitie. Allinq kreeg de opdracht om Stedin te helpen om de verbinding van de Stedin-stations soepel en duurzaam te laten verlopen. 

Kennis en expertise samenbrengen

Met ervaring in iedere stap in de levenscyclus van het Stedin-netwerk, konden we met een helicopterview voor de lange termijn met Stedin meedenken. Om een gedegen advies op strategisch en operationeel niveau te kunnen geven, brachten we Allinq- en Stedin-specialisten uit verschillende divisies samen.

Goed voorwerk biedt zekerheid

Om efficiënt om te gaan met de Stedin-budgetten, hebben we allereerst onderzocht welke bestaande infra hergebruikt konden worden. Daarnaast hebben we op cruciale punten van het nieuw te graven tracé bodemmonsters genomen om vooraf de meest efficiënte graaf- of boortechniek te bepalen. Om onvoorziene risico’s tijdens het hergebruik van het bestaande tracé uit te sluiten, hebben we voorgesteld om de aanwezige leidingen te voorzien van subducts; speciale geleidebuizen waar de glasvezel straks veilig doorheen geblazen kan worden. Zo kan een soepele doorloop tijdens de realisatiefase gegarandeerd worden. Deze aanpak, waarin een bestaand tracé en nieuw tracé met slimme engineering gecombineerd worden in een transparante route, hebben we vooraf uitvoerig voor Stedin getest in pilotprojecten in Delft en Zoetermeer. Het tot in detail uitgewerkte concept, compleet met routes, instanties, werktekeningen, ontwerptekeningen en projectdetails, werd door Stedin gebruikt voor de verglazingsuitvraag aan meerdere aannemers.

Aan de slag

We kregen vervolgens zelf de opdracht voor het verbinden van 50 Stedin-stations in de regio Utrecht. Door al het voorwerk en de stipte coördinatie in ons workflow managementsysteem, loopt de uitvoering soepel. We weten precies wat we kunnen verwachten en hebben daar vooraf voldoende tijd en manschappen voor gecalculeerd. Er wordt circa 163 kilometer bestaande HDPE kabelbeschermbuis door ons gevuld met subduct-geleidebuizen. Daarnaast wordt 216 kilometer gegraven en geboord om nieuwe HDPE-buizen aan te leggen. Uiteindelijk wordt het complete traject ingeblazen met maar liefst 380 kilometer glasvezel die zorgvuldig ingeregeld wordt.

Bekijk ons levenscyclusmanagement