Kansarmen in Afrika

Ons streven om mensen verder te helpen, resulteerde in 2008 in de verkoop van ons bedrijf aan Stichting Wees een Kans. Een deel van onze winst wordt door dit vermogensfonds gebruikt om goede doelen in Afrika te steunen. Onze financiële belofte aan deze stichting stimuleert ons om nét een stapje verder te gaan.

Ontwikkelkansen

Ook dichter bij huis bieden we ontwikkelkansen aan mensen en de samenleving. Allinq draagt financieel bij aan de mbo-, hbo- en/of wo-opleidingen van kinderen van onze medewerkers met de Stichting Educatie4all. Daarnaast verbinden we vaak een goed doel aan onze (sportieve) events waaronder het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Leveranciers zijn partners

We vinden het belangrijk dat onze leveranciers ook kunnen bouwen op onze organisatie. We zijn daarom zeer loyaal naar onze leveranciers. In een hecht partnership investeren we actief in onze samenwerking en helpen we hen om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo werken we aan onze gezamenlijke toekomst.

Veiligheid

Wij zijn zuinig op de mensen die bij, voor én met ons werken. Veiligheid staat daarom voorop bij alles wat we doen. De KAM-coördinatoren en veiligheidsdeskundigen van afdeling QHSSE (Quality, Health, Safety, Security en Environment) werken daarom continu aan projecten die onze veiligheid vergroten. De normen zijn vastgelegd in de veiligheidscertificaten die we voeren.

Milieu

We zijn veel onderweg, hebben diverse gebouwen en beheren vele assets. Dat geeft ons de kans om voor het milieu het verschil te maken. Onder de noemer ‘Allinq Duurzaam’ ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan de verkleining van onze milieu footprint. Onze beloftes leggen we vast in afspraken. Onze inspanningen maken we inzichtelijk in de CO2-Prestatieladder en certificering voor de ISO 14001.

  • CO2-Prestatieladder

Continuïteit. Dat is waarom we elke dag hard werken. Een gezond leefklimaat speelt een belangrijke rol in ons voortbestaan. We proberen daarom zorgvuldig om te gaan met grondstoffen en onze uitstoot te verlagen. Om voor onze partners en onszelf inzichtelijk te maken wat het effect van onze maatregelen is, lieten we ons in 2011 certificeren voor de CO2-Prestatieladder van het SKAO . We zijn er bijzonder trots op dat we sinds onze certificering twee treden zijn geklommen op de CO2-Prestatieladder.

  • Onze route naar een kleinere milieu footprint

Via deze link vindt u de actuele documenten die onze route naar een kleinere milieu footprint vastleggen. Als u meer informatie wenst, laat het ons weten: qhsse@allinq.nl