Orion: grootschalige migratie voor KPN

Nu technieken steeds compacter worden, kunnen netwerkeigenaren de omvang van hun gebouwbestand terugbrengen. Onder de projectnaam Orion, migreert KPN momenteel grote technische ruimten, naar nieuwe, efficiëntere locaties. Allinq helpt met de migratie. Van het ontwerpen en inrichten van het nieuwe gebouw tot de demontage en uiteindelijk het bezemschoon opleveren van het ontmantelde gebouw.

Divers werkpakket

Het migratietraject biedt een uitdagende mix van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige taken. Allereerst wordt de nieuwe locatie voorbereid op de migratie. Er worden netwerkapparatuur geplaatst, kabels omgelegd en diensten gemigreerd.

App voor de overbruggingsperiode

Om ook in de overbruggingsperiode goede service aan de KPN-gebruikers te bieden, ontwikkelde Allinq een kopermigratie-app.

Via een QR kunnen monteurs die voor service of nieuwe leveringen langskomen, de huidige situatie opvragen. Dan zien ze direct de registratie van tijdelijke verbindingen en kunnen ze ook in de tussenperiode de routering van diensten registreren en kan er ook tijdens de migratie goede service verleend worden."

Diesmer Liewerink, manager projects & specials, Allinq

Bezemschoon opleveren

Diesmer legt ons uit dat het ontmantelen van netwerken net zo veel expertise vraagt als het bouwen ervan: “Bij het ontmantelen krijgen we te maken met veel complexe zaken die we moeten managen. We kunnen bijvoorbeeld asbest tegenkomen dat gesaneerd moet worden, oude koelsystemen, kasten en bekabeling, of de energievoorziening met noodstroomaggregaten en dieseltanks. Het is heel divers. Die deskundigheid hebben onze partners en collega’s allemaal in huis. Uiteindelijk is het oude gebouw vrij van diensten, worden de oude platforms uit beheer genomen en leveren we het bezemschoon op aan de nieuwe eigenaar.”

Bekijk ons levenscyclusmanagement