Haal het maximale uit je ticketdata met labeling

20 juni 2023

Krijg je veel te maken met foutmeldingen en storingen? Al deze tickets analyseren zorgt voor een hoop extra werk. Maar die data zijn ook een waardevolle bron van informatie. Hoe je die eruit haalt? Voeg labels toe aan je ticketdata! Daarmee maak je problemen inzichtelijk.

Van data naar informatie

Bij labeling draait het om het verrijken van de data door het toevoegen van informatie. Een voorbeeld. Een monteursorganisatie, verantwoordelijk voor telecom-straatkasten, schakelde onze hulp in. Ze hadden 7.000 storingstickets over heel 2021 bij 13.000 straatkasten. Hierbij was er nog geen kennis over het presteren van de individuele assets.

Van de tickets waren tijd en locatie van de storingen bekend, maar de aanleiding ontbrak. In dit geval was de oplopende temperatuur één van de problemen, vooral in de zomermaanden. Door temperatuur als een label toe te voegen aan de bestaande data, konden we gaan vergelijken met voorgaande jaren. Zo voeg je informatie en dus waarde toe aan de data.

We maken hierbij onderscheid tussen relatieve en inhoudelijke labeling. Bij relatief kijken we naar locatie, datum en tijd. Je stelt bijvoorbeeld vast: als er minder dan 30 dagen tussen twee tickets zit, dan noemen we het een herhaalstoring. Die bepaal je aan de hand van een eventuele SLA of business logica. Inhoudelijke labeling gaat over de aanleiding een ticket, zoals dus een temperatuursalarm of het wegvallen van een verbinding.

Van informatie naar logica

Bij het aanbrengen van labels zijn validiteit en logica het belangrijkst. Validiteit waarborg je door de labels op de juiste manier toe te kennen. Werk daarin samen met de experts, in dit geval de planners, die de tickets beoordelen, toekennen en inplannen. Het zorgt meteen voor bewustzijn bij de experts. Als je achterhaalt hoe deze experts tickets beoordelen en op basis waarvan ze beslissingen nemen, dan kun je die kennis systematisch vastleggen. Zo ontstaat logica die je bij toekomstige tickets kunt herhalen.

Om tickets te labelen kun je de database van je ERP-systeem bijvoorbeeld koppelen aan een referentietabel en zo de logica vastleggen, maar dit is erg beperkt en vraagt om veel handelingen. Daarom maken wij gebruik van het Microsoft Azure-platform. Met verschillende componenten uit Azure maak je een zogeheten datastraat, waardoor automatisering mogelijk wordt.

Verwerking ticketdata in Microsoft Azure

  • ongestructureerde opslag in Azure Blob Storage
  • verwerking in meerdere stappen via Azure Databricks
  • opgeslagen als parquet files in de Azure Delta Lake

Van logica naar waarde

De data zijn nu verwerkt, gestructureerd en verrijkt. Maar wat je wilt is inzicht in die data. Wij gebruiken daarvoor de visualisatietool Power BI. Deze sluit je via het Azure platform eenvoudig aan, op de opgeslagen data uit de Blob Storage. De data wordt vervolgens dagdagelijks ververst en ingeladen in het dashboard. Dit is dynamisch en interactief, waardoor je zelf naar eigen inzicht dwarsdoorsnedes en analyses van de data kunt maken.

Door ook externe databronnen toe te voegen, til je de analyses naar een nog hoger niveau. In ons voorbeeld gebruikten we data van het KNMI om ook de omgevingstemperatuur van elke locatie mee te nemen. Zet dat bijvoorbeeld in een grafiek af tegen de tijd om trends te herkennen en verschillende periodes met elkaar te vergelijken.

Wat levert het op?

Via het dashboard ziet de monteursorganisatie nu in één oogopslag welke locaties de meeste storingen hebben, hoeveel herhaalstoringen er zijn en wat de aard is. Zonder goede labeling vallen dit soort trends maar zelden op.

Dus zet de oplettendheid en de kunde van een planner of monteur in voor goede labeling en maak met je met dashboards alle storingen in één klik inzichtelijk. Je legt relaties tussen labels en de tijd van registreren. Zo zie je hoe een locatie presteert, bijvoorbeeld in een warme periode. Eventuele problemen kun je oplossen en daaraan gekoppelde processen opzetten en verfijnen.

Uiteindelijk resulteert dit in meer uptime van jouw assets. Het startpunt voor verbeteren en voorkomen!

  • Herhaalstoringen: inzicht in terugkerende problemen bij specifieke assets
  • Trends: inzicht in veelvoorkomende storingen binnen een bepaalde periode
  • Onderhoudseffectiviteit: vaststellen van meest effectieve vorm van onderhoud per type storing

Neem contact op voor een vrijblijvend scangesprek

Wil je weten hoe je meer waarde uit jouw ticket- en assetdata kunt gaan halen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend scangesprek. Dan zetten we samen de eerste stap naar meerwaarde voor jouw organisatie en assets.

Contact?

Jasper Habermehl

Manager Data & IoT

+316 230 17 978 j.habermehl@allinq.nl

Allinq News Alert

Deze en andere content in je inbox? Schrijf je in voor de Allinq News Alert!