Met Smart Asset Management van Allinq naar sterkere business cases

21 juni 2023

Asset management en data. Over de potentie van die combinatie is iedereen het eens. Bij Allinq zijn we ervan overtuigd dat we hier meer uit kunnen halen als we onderscheid maken tussen de verschillende typen data. En in kaart brengen voor welke doelen we die benutten. Dit vatten we samen onder de noemer Smart Asset Management.

Smart Asset Management richt zich op de hoogste uptime van assets tegen de laagste kosten. Dit doen we door data van bestaande bronnen te centraliseren, data van sensoren of externe bronnen (bijvoorbeeld KNMI) toe te voegen en dit uiteindelijk te analyseren met de nieuwste data science technieken. De services die we verlenen zijn:

  • Predictive maintenance: het diagnosticeren en voorspellen van onderhoud dat nodig is om downtime te voorkomen
  • Energy management: via sensoren precies meten wat per groep verbruikt wordt om hiermee het energieverbruik te optimaliseren
  • Quality management: de kwaliteit van een glasvezelnetwerk exact in kaart brengen om storingen te voorkomen

Het begint met inzicht

Met ons asset management streven we vier doelen na voor onze klanten: risico’s verminderen, kosten verlagen, uptime verhogen en de levenscyclus van het asset verlengen. Veel bedrijven hebben – begrijpelijk – de neiging om wat het zwaarst weegt op de eerste plaats te zetten. In de praktijk betekent dit: vooral aandacht voor kosten verlagen en uptime verhogen. Maar welke maatregelen zijn daar nou precies voor nodig? Het antwoord hierop vraagt om inzicht in alle factoren die de kosten en de uptime beïnvloeden.

Oorzaken en samenhang

Denk bijvoorbeeld aan een 24/7 Network Operations Center dat reageert op de alarmering vanuit  sensoren. Een sensor meet een temperatuur boven X graden; dit resulteert in een alarm. De temperatuur wordt gesignaleerd op het moment dat die al te hoog is. Dit kan ook anders. Door de stijging over de afgelopen dagen te analyseren, kun je de overschrijding van de limiet al eerder detecteren – dus voorspellen. Ook de samenhang van verschillende sensorgegevens als temperatuur, energie en luchtvochtigheid is erg interessant. Een diagnose van deze samenhang kan duidelijk maken waardoor een voorval heeft plaatsgevonden.

Voor ons asset management betekent dit dat we ons niet uitsluitend richten op de ‘primaire doelen.’ Doeltreffend asset management baseert zich immers op het volledige inzicht in de oorzaken en gevolgen van incidenten en onderhoud.

Data en functies

Smart Asset Management van Allinq maakt onderscheid tussen drie verschillende typen data:

  • Beschrijvende data. De beschrijving van het type asset: apparaat, modelnummer, locatie, datum van de plaatsing, etc.
  • Ticket data. De registratie van de onderhoudsmomenten, incidenten, classificaties en onderhoudsacties.
  • Sensor data. Het gedrag en de prestaties van de asset: bijvoorbeeld data van de temperatuur, de (lucht)vochtigheid en het energieverbruik.

Onze eigen databank en de assets van onze klanten genereren over het algemeen voldoende data die we kunnen benutten. Het komt ook voor dat we sensoren bijplaatsen voor meer specifieke informatie. Alle data uit de bovengenoemde bronnen brengen we samen in één overzichtelijk dashboard.

Rangschikken naar waarde

Met behulp van ons dashboard definiëren we antwoorden op de volgende vragen: welk risico doet zich voor? Waardoor komt dit? Welk risico kan gaan optreden? Hoe kunnen we dit voorkomen? Door deze rode draad te volgen ontwikkelt ons databeheer zich van Business Intelligence (informeren) naar Advanced Analytics (analyseren) naar Data Science (voorspellen). Hierbij kennen we de data toe aan de vier doelen van ons asset management:

  • Risico’s verminderen. We leggen de historische data van het asset vast. Dit helpt ons om verschillende scenario’s te analyseren en de herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Kosten verlagen. Uit de tickets herleiden we alle informatie die kan bijdragen aan kostenverlaging. We identificeren de prestaties en mogelijke optimalisaties aan de hand van de sensordata.
  • Uptime verhogen. We zetten sensortechnologie en geavanceerde analysemethodes in om downtime te voorspellen en te voorkomen.
  • Levenscyclus verlengen. De prestaties van de asset worden automatisch continu geanalyseerd. We voorkomen storingen doordat we – dankzij de analyses – het meest effectieve onderhoud toepassen.        

Samenvatting en conclusie

Smart Asset Management van Allinq centraliseert alle data van het asset en rangschikt deze naar hun rol en betekenis voor de risico’s, kosten, uptime en levenscyclus. In de loop van het data managementproces neemt de waarde ervan toe: van informerend naar analyserend naar voorspellend. Zo draagt Allinq’s Smart Asset Management regelrecht bij aan betere business cases voor haar klanten.

Meer weten?

Weten hoe Smart Asset Management jouw organisatie verder kan helpen?

Contact?

Jasper Habermehl

Manager Data & IoT

+316 230 17 978 j.habermehl@allinq.nl