2020, het jaar van… het afval?

16 juni 2020

2020. Het had bij Allinq het jaar van het afval moeten worden, maar werd het jaar van corona. Toch heeft team QHSSE, verantwoordelijk voor onze kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging en omgeving, naast alle acties omtrent corona ook op duurzaamheidsgebied stevig doorgepakt. Daarnaast stonden duurzaam rijden en de nodige certificeringen op het programma. Saskia van ’t Veen; QHSSE Coördinator Duurzaamheid: “Duurzaam ondernemen staat centraal bij Allinq. We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en zetten ons in om het milieu te verbeteren.” Een kleine opsomming.

Afvalscheiding staat al jaren hoog in het vaandel bij Allinq, net als recycling; het zoeken naar herbestemmingen van ons afval zoals oude straatkasten. Met het nieuwe afvalhandboek, de herinrichting van onze milieustraat en een interne bewustwordingscampagne, wordt de scheiding van afval dit jaar verder geoptimaliseerd.

“We zijn blij met de prettige samenwerking en de inspanningen die Allinq hiervoor levert. Samen gaan we voor de duurzame win-win!”"

Daan Helming, Senior adviseur duurzaamheid & circulariteit van KPN

In dit traject speelt ook onze klant KPN een belangrijke rol. Daan Helming, Senior adviseur duurzaamheid & circulariteit van KPN: “In 2020 streven we o.a. naar 25% reductie van ons bedrijfsafval. Samen kijken we naar het verbeteren van processen en het stimuleren van hergebruik en afvalscheiding van materialen. We zijn blij met de prettige samenwerking en de inspanningen die Allinq hiervoor levert. Samen gaan we voor de duurzame win-win!”

Duurzaam leren rijden met e-drive

Als onderdeel van de geambieerde CO2 reductie, namen onze leaserijders deel aan een e-learning waarin ze worden getraind om veiliger, economischer en vooral duurzamer te rijden. Onze score toe nu toe? Boven de 83%!

Certificeringen weer rond

Ook in 2020 werden we door KIWA getoetst en wederom met vlag en wimpel goedgekeurd. De ISO certificaten, VCA en CKB zijn behouden. Een gegeven waar we uiteraard ontzettend trots op zijn!