Een hackathon vol toekomstmuziek

2 november 2021

In juni organiseerden Allinq en CAI Harderwijk een gezamenlijke hackathon. Doel: nieuwe inzichten verzamelen en delen in het kader van smart asset management. Thema: wat is de correlatie in het netwerk tussen de performances van de switches en incidenten, temperatuur en energie? Hoe presteert asset X onder omstandigheid Y?

Deelnemers aan de hackathon waren directeur Edo Kweldam en technisch manager Jerry Docter van CAI Harderwijk, samen met zes analisten en projectleider Jasper Habermehl van Allinq. Plaats van handeling was de Allinq-vestiging in Harderwijk: ”Een klein feestje. We mochten elkaar voor het eerst weer van dichtbij aankijken na de lockdown.”

De hackathon was ook bijzonder om een andere reden. Normaal gesproken organiseer je zoiets als er een directe aanleiding is. Er treedt een probleem op en er wordt een groep specialisten bij elkaar gezet om dat zo snel mogelijk te analyseren en op te lossen. In dit geval was er geen sprake van een noodsituatie. Wél van twee partijen die elkaar verder willen brengen. “We wilden op zoek naar: wat zit er in de data van CAI Harderwijk?”, vertelt Jasper: “Welke metingen kunnen we daar uit halen en welke conclusies kunnen we daar aan verbinden?”


Miljoenen puzzelstukjes

Edo: “We hadden vooraf een paar keer bij elkaar gezeten om een aantal doelstellingen te definiëren. Voor ons is vooral belangrijk: welke data hebben we nou eigenlijk. En wat zou je daar precies mee kunnen doen. Ons programma haalt wel data op, maar analyseert die niet.” Aan data geen gebrek: “Stel je een netwerk voor met 300 sensoren, verspreid over allerlei apparaten. Al die sensoren hebben een eigen ID. Elke sensor legt in misschien wel 10 kolommen data vast van de temperatuur, energie, lichtsterkte van de glasvezel, bezetting, enzovoort.” Duidelijk. Miljoenen meetpunten dus. En het kan nog spannender: “De sensoren van CAI kregen geen ID volgens een vaste structuur. Dat betekent: je kunt in een analyse niet zien welke data in het netwerk een onderlinge relatie heeft. Niet vaststellen dus wat precies invloed heeft op elkaar.”

 

Data wizards

De programmeurs van Allinq konden hun mouwen opstropen. De ochtend van de hackathon werd besteed aan het analyseren en structureren van de data. Jasper praat er vol ontzag over: “Daar zijn we heel ver mee gekomen. Om twee uur ’s middags stond er een volledig gestructureerde database.  Met alles wat het afgelopen jaar gebeurd was in meetgegevens.” Daarna werd besproken op welke onderwerpen je met behulp van de data zou kunnen inzoomen. “Er zaten twee categorieën programmeurs. De data engineers die de data structureren, en de data scientists die daar informatie uit halen.” Om vier ‘s middags was het zover. De resultaten van een dag knetterhard werken konden op tafel.

Goed voorbereid

Wat waren zoal de uitkomsten? Jasper schiet uit de startblokken. “We zagen precies wat de downtime van het systeem was. Dus wanneer de PRTG monitoring van het netwerk was uitgeschakeld. Ook konden we de verschillende pingtijden zien. Hoe lang het duurt voordat een apparaat een signaal ontvangt. En dat per apparaat. Die verschillen zijn miniem, de klant merkt daar niet zoveel van. Maar als er ooit meer bandbreedte wordt gevraagd, is dat verschil misschien wél meetbaar.” En in het kader van asset management? Zijn er daarvoor verbeteringen of aanbevelingen uit gerold? “Die winst zit vooral in onze lering hoe we met die bak data moeten omgaan. De structuur staat nu klaar. Je kunt er zo mee aan de slag. Als er ooit een probleem komt met asset X of Y, weten we: je kunt het op déze manier gaan analyseren. Die problemen zijn er nu niet. Daarmee is dit meer bewijsvoering dat de apparatuur goed is, dat het systeem goed is onderhouden en dat het doet wat het moet doen.”

Zinvolle lessen

Edo onderschrijft de bevindingen. Daarnaast trekt hij nog een conclusie: “Als je zelf zo’n structuur opbouwt, met al die sensoren in je netwerk, is het zinvol om na te denken hoe je dat allemaal benoemt. Dat hebben wij nooit gedaan. Wij zijn gewoon gestart met bouwen. Het helpt enorm bij het structureren van de data als je daar wél op tijd rekening mee houdt.” Hij herkent veel van de ervaringen en de conclusies van deze dag: “Er kwamen dingen uit die we al wel wisten. Dat komt ook doordat we maar een kleine club zijn. We zitten met ons vieren op kantoor en zijn geen proces- maar een kennisorganisatie. We zitten dicht op de processen die we hebben en zien de afwijkingen vaak wel. Wij als CAI Harderwijk schieten hier in die zin misschien niet zo veel mee op, maar het is wel iets waar je heel veel mee kunt in een groter netwerk. Ik kan me zeker voorstellen dat je hier bij een groter bedrijf zaken uit haalt die mensen vanuit een proces gewoon niet weten. Zaken die je ze kunt vertellen voordat zich problemen aandienen.”

 

Andere klanten

Ze zijn het er allebei over eens. Afgezien van de uitkomsten was de dag op zich ook leerzaam. En bijzonder. Edo: “Door onze schaal zijn we een mooie proeftuin voor zo’n pilot. We zaten met ons allen zo kort op de bal, dat je heel makkelijk een keer naar links of rechts kon draaien. Moeten we hier niet wat mee? Of daar mee?” Jasper: “We hebben deze dag free from format in alle data van CAI kunnen kijken. Wat zien we nou? Hoe moeten we dat structureren om te kunnen vertalen naar bruikbare uitkomsten? Die ervaringen gebruiken we inmiddels ook voor andere klanten.