Allinq pakt kansen door samenwerking Agentschap Telecom

14 april 2022

Samen naar een veilig verbonden Nederland met minder graafschades

Agentschap Telecom. Ze kijken toe hoe we werken, wijzen op verbeterpunten en kunnen stevige regels en sancties opleggen. Vervelend? Of een mooie kans om te verbeteren? Wij besloten de betrokkenheid van Agentschap Telecom te zien als een kans. Een kans om niet morrend te doen wat nou eenmaal moet. Maar om ons vol overgave te storten op de verdere ontwikkeling van ons ondergrondse werk. En met succes. We behaalden onze CROW 500-proof doelstelling en werden door Agentschap Telecom gevraagd om andere grondroerders te inspireren met ons werkproces. Een terugblik én vooruitblik op een leerzame samenwerking.

Staand: Klaas Talma (COO Allinq), Harry Nijland, Bert van Ark (directeur SCT / Allinq)
Zittend: John Derksen en Wim Beukers (CEO Allinq)

De aanleiding

Op kantoor lijkt het zo simpel. Een raketboring van A naar B; keurig uit de buurt van het ingetekende energienet. Maar in de stromende regen in de geul blijkt het nét even wat complexer. Zeker als het energienet veel dichterbij blijkt te liggen dan de tekening aangaf. Resultaat: een gevaarlijke situatie voor onze medewerkers, bewoners zonder stroom, vertraging van het werk en als klap op de vuurpijl een uitnodiging van Agentschap Telecom.

Mooi dan. Maar de afspraak en de gesprekken die daarop volgden, bleken ons vliegwiel voor échte verandering. Voor ons en andere grondroerders.

CROW 500-proof per 1 januari 2022

Met een stuur- en werkgroep kregen graafschades onze volle aandacht. We registreerden, rapporteerden, onderzochten en evalueerden. We ontdekten verbeterkansen en gingen daar serieus mee aan de slag. Er kwam een app, periodiek schadeoverleg, betere instructies voor onderaannemers, een vaste interne omgevingsmanager, een strategische samenvoeging van alle afdelingen die bouwen & graven, een training voor het hele team, dialogen in alle lagen van de organisatie en betere controle en begeleiding aan de sleuf. Een verscherping die ons veel bracht en zo is opgezet, dat we continu blijven verbeteren. Dankzij de aanmoediging van Agentschap Telecom en de inspanning van ons team, waren we keurig op tijd CROW 500-proof.

Samenwerking Agentschap Telecom

Terwijl we serieus werkten aan het proces voor het structureel verminderen van graafschades, versterkten we onze band met Agentschap Telecom. We spraken elkaar maandelijks en gingen van het wijzen op fouten naar het samen kijken naar oplossingen. In 2020 werden we uitgenodigd om als gastspreker te vertellen over onze aanpak en voortgang op het Webinar van Agentschap Telecom. In 2021 spraken we over onze behaalde resultaten op de Infra netwerkbijeenkomst in Harderwijk. Verder kwam John Derksen; Hoofd Toezicht van Agentschap Telecom in 2022 naar Allinq om samen de balans op te maken. En die staat er goed voor, zo lezen we in onderstaande terugblik van Agentschap Telecom op dat gesprek. We worden geprezen om onze aanpak en gevraagd ons werkproces samen te borgen. Zodat ook andere organisaties kunnen profiteren van alles wat wij de afgelopen jaren hebben geleerd en ontwikkeld. Met het oog op een veilig verbonden Nederland, werken we daar natuurlijk graag aan mee.

Agentschap Telecom over de inspanningen van Allinq:

“Allinq heeft de handschoen opgepakt en is op tijd klaar. Op 27 januari jl. bezegelde Allinq dit in een gesprek met John Derksen. De afgelopen twee jaar heeft Allinq in nauw overleg met Agentschap Telecom de nodige stappen gezet om per 1 januari 2022 CROW-500 (C5P) proof te kunnen werken. Daarbij werd gekeken hoe het weten, kunnen en willen met elkaar in overeenstemming kon worden gebracht. Dit lukte door de olifant in stukken te hakken. Stapsgewijs werden bijvoorbeeld de volgende verbeteringen doorgevoerd: Een betere scholing van het veelal buitenlandse personeel via toolboxen, opleiding glashelder en e-learning. Meer controle aan de sleuf via audits door een Allinq kwaliteitscontroleur. Het melden en beoordelen van elke schade met behulp van een schademeldings-app. Niet vanuit ’wie gaat dit betalen’, maar vanuit ‘wat kunnen we ervan leren om dit in de toekomst te voorkomen.

In relatie tot veel ondernemingen heeft Allinq thans een duidelijke voorsprong opgebouwd inzake het C5P-werken. In het gesprek werd daarom gekeken hoe Allinq dit werkproces kan borgen en uitbouwen, zodat Allinq ook van haar opdrachtgevers  en onderaannemers C5P-werken kan verlangen. Daarbij werd ook gekeken hoe Agentschap Telecom dit proces kan ondersteunen.”

Agentschap Telecom bedankt

We danken Agentschap Telecom en met name John Derksen voor hun kritische blik. Voor hun vertrouwen in de vooruitgang, de verbetering en de toekomst. Ze bleven én blijven ons stimuleren om het nóg beter te doen. Om onze kennis te delen. Dat is waardevol. Dat zijn samenwerkingen die het verschil maken! De komende tijd pakken we door. Naar het benutten van CROW 500, het versterken van ons lerend vermogen, een intensievere samenwerking met netwerkeigenaren en het verder toepassen, evalueren en effectueren van het proces om schades te voorkomen. Door elkaar scherp te houden, maken we het verschil!