Allinq Digital: alle digitale knowhow onder één vlag

4 december 2023

Allinq brengt alle digitale oplossingen samen in één tak: Allinq Digital. “Zo komen innovaties nog sneller tot bloei en optimaliseren we de service voor de klant.” Gedreven vertelt Cees Versteeg, verantwoordelijk voor new business, over de totstandkoming van deze nieuwe tak.

In heldere bewoordingen licht Cees toe waarom Allinq alle digitale dienstverlening samenbrengt. “Steeds meer zijn we digitale oplossingen gaan gebruiken om ons werk efficiënter en eenvoudiger te maken. Het gaat om innovaties die veel verder reiken dan wij toepassen bij de aanleg van telecomnetwerken en die knowhow willen we niet onbenut laten. De vraag naar onze digitale dienstverlening groeit hard. Met Allinq Digital kunnen we klanten nog beter van dienst zijn.”

Scannen en digitaliseren van assets
Dagelijks heeft Allinq profijt van het scannen en digitaal weergeven van geulen, vertelt Cees. “De eigenaar van het netwerk wil graag zeker weten waar de kabel ligt en op welke diepte. Daarnaast helpt deze informatie ons om bijvoorbeeld makkelijker na-aansluitingen te realiseren. Ook bij het beheer van de netwerken maken we steeds meer gebruik van de scangegevens. Een groot voordeel is dat we daarvoor in eigen huis software ontwikkelen. Dat geeft ons een voorsprong in het werk en maakt ons flexibel wanneer klanten specifieke wensen hebben.”

Meer dan telecom
“Meer en meer breiden we die dienstverlening nu uit”, vervolgt hij. “We scannen bijvoorbeeld mobiele zendmasten in, zodat klanten de masten makkelijker kunnen beheren en onderhouden. En ook buiten de telecommarkt zijn we actief, onder meer voor Schiphol met de vastlegging van parkeergarages en de terminals, en voor olieopslagbedrijf Pakhoed op de Maasvlakte. Of het nu gaat om zendmasten, pieren op luchthavens, olieopslagtanks of andere assets; wij kunnen het met onze scanners uitstekend in beeld brengen. Onze modelleurs werken deze informatie vervolgens verder uit en zorgen voor inzichtelijke 3D-tekeningen.”

Slim datamanagement
Een andere expertise van Allinq Digital is smart asset management. Cees legt uit wat deze dienstverlening inhoudt: “Met grondige data-analyses verzamelen we waardevolle informatie die we inzetten voor predictief onderhoud, kwaliteitsmanagement en energieadvies. Wanneer we assets hebben ingescand, combineren we de beschrijvende data van die scans met sensordata, operationele gegevens en externe bronnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het onderhoud van assets optimaliseren. De informatie helpt het juiste moment voor het onderhoud te bepalen en vast te stellen welk werk nodig is. Assets gaan zo langer mee en het onderhoud wordt goedkoper, omdat we niet vaker dan nodig ter plekke zijn.” Enthousiast vertelt hij verder: “Op een zelfde wijze zetten we smart asset management in om de kwaliteit van assets te verbeteren, zoals de kwaliteit van de glasvezel. Daarnaast helpen we meer en meer klanten om het energieverbruik van technische gebouwen omlaag te brengen.”

Energie besparen met Smart Asset Management

“Bedrijven zijn druk bezig met manieren om energie te besparen. Met smart asset management kunnen wij ze daarbij helpen. We hebben daarvoor een vakkundig team dat nagaat hoeveel energie een asset verbruikt en die data vergelijkt met bijvoorbeeld weer- of gebruiksmodellen. Heeft een bedrijf airco-installaties die onnodig vaak aanslaan, dan helpen zij voor die installaties een betere plek te vinden of ze anders in te stellen. Het zijn waardevolle exercities, want met onze analyses besparen klanten 10 tot 20 procent op hun energieverbruik.”

Geulen digitaliseren met In Control

“We hebben ook een gespecialiseerd team voor het scannen en digitaal weergeven van de geulen. Hiervoor ontwikkelen zij zelf hard- en software. Al zeventig werkploegen van Allinq maken dagelijks van deze oplossing gebruik. Een oplossing die veel profijt biedt bij onderhoud en na-aansluitingen. Na een succesvolle start bij Allinq Nederland en klanten in België en Duitsland rolt het team deze dienstverlening nu steeds verder uit.”

Vastlegging van assets in 3D

“De afgelopen vijf jaar hebben we veel geïnvesteerd in 3D-modellering en een mooi team opgebouwd met architecten en scan-operators met een sterke IT-inslag. De start bestond uit het in kaart brengen van een volledig mobiel netwerk met honderden mobiele opstelpunten. Daarna ging het snel. Voor een keur aan assets van klanten maken zij nu prachtige 3D-tekeningen. Met klanten als Rijkswaterstaat, Schiphol, Strukton en Tennet begint Allinq een onmisbare speler in de markt te worden.”

Innovatie in Allinq Labs

“Volop blijven we innoveren. Dagelijks buigt ons innovatieteam zich over uitdagingen van opdrachtgevers. Met veel passie en nieuwsgierigheid experimenteren zij met nieuwe oplossingen. Daarnaast houden zij alle vakbladen bij en zorgen ze voor een up-to-date kennisbank. Allinq Labs biedt een inspirerende omgeving, niet alleen voor de collega’s, maar ook voor klanten. Regelmatig nodigen we klanten uit een kijkje te komen nemen en te zien wat er allemaal mogelijk is”, aldus een enthousiaste Cees.

Brede belangstelling
De vraag naar de digitale oplossingen neemt snel toe. Waar de activiteiten vijf jaar geleden startten voor twee klanten, zijn dat er nu al veertien en Cees verwacht dat die stijging nog behoorlijk doorzet. Bij bijvoorbeeld aannemers en civieltechnische bedrijven komt meer en meer belangstelling voor het digitaliseren van gebouwen. Allinq Digital is nu nog een start-up met circa veertig medewerkers, maar daar komt rap verandering in. “We schalen flink op en verwachten in vijf jaar de omzet te vervijfvoudigen. Ik ben trots op het werk van de vier teams en kijk uit naar alle activiteiten die we met Allinq Digital nog gaan ontplooien. Op naar nog vele mooie innovaties die het werk voor ons en onze klanten gemakkelijker, beter en efficiënter maken.”