Terschelling klaar voor het nieuwe toeristenseizoen

Een niet alledaags glasvezelproject

Sinds november 2022 werkt Allinq aan het unieke project om Waddeneiland Terschelling aan te sluiten op glasvezel. Het werk overzee vereist een goede planning en improvisatievermogen. Bij projectmanager Frank van Doorn en zijn team is die uitdaging in goede handen. In plezierige samenwerking met opdrachtgever Glaspoort en vele andere partijen zorgt Allinq dat de eilandbewoners en ondernemers een solide internetverbinding krijgen, precies op tijd voor het toeristenseizoen.

De hoofdkabel vanaf de vaste wal is al aanwezig, Allinq legt de glasvezel op het eiland aan. Het gaat in totaal om circa 4.700 aansluitingen. Niet alleen bewoners worden aangesloten, maar ook campings, vakantiehuizen en bedrijven. Zij zitten daar met smart op te wachten, vertelt Frank. “Het internetgebruik is op het eiland flink toegenomen, onder meer door de vele zakelijke internettransacties tussen ondernemers en hun klanten en leveranciers. Het huidige netwerk raakt daardoor in piekperioden overbelast, wat leidt tot storingen bij het televisie kijken, het doen van online bestellingen en al het andere online communicatieverkeer. Zowel de bewoners als de ondernemers hebben daarom grote behoefte aan een sneller en betrouwbaarder internet.”

“Rond mei barst op het eiland het toeristenseizoen los, met vele fietsers en wandelaars. Opengebroken straten zijn dan onwenselijk.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowhow

Frank heeft veel ervaring om grote glasvezelprojecten in goede banen te leiden. Die knowhow komt in dit project goed van pas, want bij het werk op het Waddeneiland komt meer kijken dan bij projecten op het vaste land. Zo moest Allinq medewerkers vinden die doordeweeks op het eiland wilden verblijven en onderdak voor hen regelen. Ook de aanvoer en het transport van materialen zijn op een eiland een uitdaging. “Je kunt niet snel naar een leverancier toe om extra materialen te halen, dus een goede planning is heel belangrijk”, legt Frank uit. “Fijn is dat ik het eiland goed ken. In mijn studententijd werkte ik er in de horeca en nog steeds ga ik er twee à drie keer per jaar in mijn vrije tijd heen.”

Wat hem erg aanspreekt op het eiland en ook heel plezierig is voor zijn team, is de gemoedelijkheid. “De bewoners van Terschelling zijn heel dankbaar. Ze brengen bijvoorbeeld wat lekkers wanneer de werkmannen in hun buurt aan de slag zijn. En als ze hinder ondervinden van ons werk, spreken ze onze mensen op straat daar vriendelijk op aan, zodat zij het gelijk kunnen oplossen. Die gemoedelijkheid waarderen onze jongens enorm. Omgekeerd staan zij ook graag klaar om bewoners soms een handje te helpen, bijvoorbeeld wanneer ze slecht ter been zijn en ondersteuning nodig hebben om over de tijdelijke loopplanken hun woning te bereiken.”

De bewoners worden over de vorderingen van het project goed op de hoogte gehouden. Zo waren er onlangs de providerdagen. Naast informatie over de verschillende internetproviders waaruit ze kunnen kiezen, kregen ze ook te horen hoe Allinq vordert met het aanleggen van de kabels.

Kruisbestuiving

Al drie jaar leidt Frank ook een groot project om de stad Groningen op glasvezel aan te sluiten. Op Terschelling profiteert hij van de kennis en contacten die hij daar opdeed. Zo hielp de gemeente hem aan een projectleider voor het civiele werk op het eiland. “Die kruisbestuiving is mooi”, zegt hij enthousiast. “Met mijn team in Groningen ga ik nog een keer een bezoek brengen aan Terschelling, zodat de teams van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld hoe je op een druk kruispunt of bij een harde ondergrond zo slim mogelijk te werk kunt gaan.”

Op Terschelling werkt het team ondertussen hard door om al het werk tijdig af te krijgen. Frank is heel blij met die inzet: “Ik ben er trots op dat wij in een korte periode zoveel werk weten te verzetten en dat  heel zorgvuldig doen. Na de aanleg van de kabels leveren we het straatwerk weer keurig op. Daarvoor krijgen we veel waardering van gemeente Terschelling en de bewoners.”

Ook van collega’s die een kijkje komen nemen, krijg ik complimenten."

Frank van Doorn

Het project in cijfers

Allinq realiseert 4.700 aansluitingen

Het nieuwe netwerk telt 550 kilometer aan kabels

Op topdagen werkt het team met wel 80 man tegelijkertijd

Voor de planning en uitvoering zijn in totaal circa 120 medewerkers betrokken

Denken in mogelijkheden

Wat volgens Frank enorm helpt bij het uitdagende project is de behulpzaamheid van de vele samenwerkingspartners. “De behulpzaamheid op het eiland geeft veel energie. Iedereen denkt in mogelijkheden”, zegt hij. Zo prijst hij onder meer het goede en intensieve contact met gemeente Terschelling. “Om lange stukken tracés te graven, mogen we nu ook op zaterdag gaan graven, zodat we flink meters kunnen maken. Daarnaast speelt de gemeente een belangrijke rol in het contact met de bewoners en bedrijven. Op enkele adressen waarvoor nog toestemming ontbrak, kunnen we nu toch de aansluitingen gaan realiseren.”

Ook op vele andere vlakken heeft het team profijt van organisaties die goed meedenken. Met Verkley, het bedrijf dat op het eiland kabels en leidingen legt voor de energietransitie, zijn samen buizen neergelegd. Met Liander, de beheerder van het energienet, is het tracé afgestemd. Met Staatsbosbeheer en Waterschap Friesland is goed overleg over het duin- en heidegebied. En lokale aannemers delen hun knowhow over de ondergrond en leveren waar nodig en mogelijk extra materialen. Last but not least plukt het team de vruchten van een goede interne samenwerking bij Allinq, zoals met de FttS-afdeling die op het eiland zorgdraagt voor het onderhoud van de zendmasten.

Strakke planning

Het project vereist een strakke planning die Frank scherp in de gaten houdt. In de zomer van 2022 startte de voorbereidingen voor het project en in november ging Allinq van start met de civiele werkzaamheden. Het aanvankelijke plan behelsde circa 4.400 aansluitingen. Door een later besluit om ook de vakantieparken mee te nemen, breidde dit aantal zich uiteindelijk uit naar circa 4.700. “Dat betekende voor Allinq ook terug naar de tekentafel om de benodigde aanpassingen in de technische tekeningen te maken”, vertelt Frank. Hij stelt nu alles in het werk om eind april klaar te zijn met het civiele werk op straat. “Rond mei barst op het eiland het toeristenseizoen los met vele fietsers en wandelaars. Dan is het onwenselijk om nog opengebroken straten te hebben.” Eind december zullen vervolgens naar verwachting alle huisaansluitingen zijn gerealiseerd.

Frank van Doorn op Terschelling

Ik ben er trots op dat wij in zo’n korte tijd zoveel werk weten te verzetten"

Frank van Doorn